Reklamacje

W przypadku wystąpienia uszkodzenia, lub stwierdzenia braku elementów w dostarczonych meblach, reklamacja może zostać złożona przez:

1. Wypełnienie formularza reklamacyjnego – w formularzu należy podać pełne dane dotyczące wadliwego produktu (pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe).

2.  Pisemnie na adres: ul. Jesionowa 52/7, 50-504 Wrocław 

3. Za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@meblereex.pl

Prawidłowo złożona reklamacja zawiera: symbole uszkodzonych elementów z instrukcji, zdjęcia uszkodzeń lub całego elementu z zaznaczonym miejscem uszkodzenia, dane osoby zamawiającej oraz nr fv zakupu.

 

Gwarancją nie są objęte:

– uszkodzenia mechaniczne (zarysowania, ubicia, pęknięcia) – nie zgłoszone przy odbiorze mebli od dostawcy.

– uszkodzenia elementów szklanych (pęknięcia, ubicia) – nie zgłoszone przy odbiorze mebli od dostawcy.

– uszkodzenia przy montażu (przebicie kołka) oraz wynikłe z nieprawidłowego użytkowania (stosowanie środków chemicznych).

– elementy uszkodzone mechanicznie zmontowane.

Większość reklamowanych części musi zostać wykonanych od podstaw, dlatego prosimy o cierpliwość. Standardowy termin wykonania elementów wynosi 8-20 dni roboczych + czas dostawy. Małe elementy doślemy Pocztą, większe dostarczymy transportem własnym.

 

Informacja dla konsumenta o prawie odstąpienia od umowy zawartej na odległość

Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt. VIII.8. Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone:

  1. Pisemnie na adres: ul. Jesionowa 52/7, 50-504 Wrocław
  2. W formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@meblereex.pl

Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta oraz dodatkowo dostępny jako załącznik poniżej. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.

Podczas zwrotu należy pamiętać, że montaż, a następnie rozmontowanie mebli pomniejsza ich wartość.

Prawo do zwrotów nie dotyczy wyrobów, które są wykonane na zamówienie indywidualne (pufy, stoły, krzesła, meble tapicerowane itp) oraz takich w których na życzenie klienta dokonano zmian.